2111837448 Τηλεφάνους 10, Αθήνα info@hellenicelevators.gr
hero image

Hellenic Elevators
Τεχνικό γραφείο αναλκυστήρων Αθήνα
_______

υπηρεσίες

 

Ασχολούμαστε με κάθε είδος ανελκυστήρα έτσι οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το γραφείο σε ένα ανελκυστήρα είναι :

 Μελέτη κατασκευής
 Μελέτη ανακαίνισης
 Κοστολόγηση κατασκευής
 Κοστολόγηση ανακαίνισης
 Κατασκευή
 Ανακαίνιση
 Επισκευή
 Συντήρηση
 Πιστοποίηση
 Κατασκευή Ανελκυστήρα ΑΜΕΑ
 Ειδικές κατασκευές από σκάλες – κάθετα φρεάτια.

 


 

αντικείμενα μελέτης
Το γραφείο μας μπορεί να εκπονήσει κάθε είδος μελέτης που αφορά την τοποθέτηση, κατασκευή και επισκευή του ανελκυστήρα ή ανυψωτικής κατασκευής ( αναβατόρια ΑΜΕΑ από σκάλες, Αναβατόρια φορτίων κλπ.).